LinkStore

Logo for web
Learn Graphic Design

Ние ќе ви демонстрираме како да:

  • Вовед во Photoshop
  • Како да користите алатки во Photoshop
  • Како да креирате Вектор
  • Како да оптимизирате слики за веб страни
  • Како да креирате лого, флаер, постер итн…
  • Како да поставите конфигурација за печатење
  • Како да креирате графика за печатење
  • Како да експортирате датотеки во различни формати на пр: jpeg, png, tiff, pdf …
  • Како да експортирате проект датотеки од Photoshop

Q&A

Photoshop е софтвер што нуди алатки за креирање на графички дизајн.

Во овој курс ќе научите како да креирате графички дизајн.

Курсот трае од 10 лекци

Компјутер со инсталиран Photoshop.

Македонски јазик и Англиски јазик.

Pages: 1 2

LINK ACADEMY